28, 29 en 30 december


Boogplein Winsum

Winsumer Glazenhuis maakt goede doel bekend

Broez`n met plezier, in zwembad de Hoge Vier

Het Winsumer GlazenHuis viert 28, 29 en 30 december 2016 haar eerste lustrum! Vijf jaar van mooie radio maken, het organiseren van activiteiten en acties voor en door de Winsumers. Dit jaar voeren we actie voor zwembad De Hoge Vier. Een belangrijke uitkomst van een overleg tussen de gemeente en het Winsumer GlazenHuis is, dat de gemeente de zorg gaat dragen voor dat het bad energieneutraal wordt, samen met de andere sportvoorzieningen aan de Westkant. Dit betekent dat het zwembad, het actiegeld kan besteden aan andere wensen en ideeën van de inwoners van Winsum en niet zoals eerder gemeld aan energie besparende maatregelen. Mooi toch!
Het zwembad moet naar ons idee weer gaan bruisen van activiteit en aantrekkelijk zijn voor jong en oud. Het GlazenHuis werkt samen met de Coöperatie de Toekomst voor Winsum die tekent voor de organisatie van de activiteiten. Het belooft een leuke editie te worden.Wij kennen al een paar wensen die onder de inwoners van Winsum leven, waaraan het inzamelingsgeld kan worden besteed. Zo is er onder de jeugd behoefte aan voetbaldoeltjes op het veld en de aanwezigheid van een beachvolley. Ook horen we dat het zwembad een gezelliger uitstraling mag krijgen en speeltoestellen misstaan niet op de zonneweide. Voor velen is een vroege vogel-openstelling erg belangrijk om de ochtendbaantjes te kunnen trekken.
DAARVOOR gaan  we actie voeren tijdens het GlazenHuis!  Doen jullie met ons mee? Want samen kunnen we meer! Het programma is nog lang niet klaar, maar de rode draad is helder. We gaan tijdens deze dagen actief op zoek naar wat er leeft rondom het onderwerp het zwembad. We gaan ook de jongeren uitdrukkelijk vragen naar hun ideeën en wensen ten aanzien van het zwembad.  De uitkomst hiervan zullen we met jullie delen op de laatste dag van het GlazenHuis. We kiezen voor doelen en projecten die energie in en rond het zwembad opleveren, waardoor individuele zwemmers en groepen er graag komen en tot bijzondere activiteiten worden uitgedaagd. Lekker loungen op een zwoele avond hoort daar ook bij. Het zwembad wordt een mooie plek voor ontmoeting via sport en spel. Wij zetten de wensen en ideeën van de inwoners en clubs in een keurig document, waaruit blijkt waaraan het actiegeld kan worden besteed. Dit document zal aan de gemeente worden aangeboden. Hoe hoger de opbrengst, hoe groter de kans dat de tijdens het GlazenHuis verzamelde wensen en ideeën meteen in 2017 kunnen worden gerealiseerd! Het bestuur van de coöperatie ziet er met het bestuur van het GlazenHuis op toe dat de opbrengst niet anders zal worden gebruikt dan voor het doel van de GlazenHuis Actie.

Hoe werkt het?

  1. Je kunt zelf, als klas, als team, als collega’s een actie op touw zetten om geld in te zamelen wat je tijdens de driedaagse live komt brengen. Voor je bijdrage kun je een plaatje aanvragen dat wordt gedraaid op de radio.
  2. Je hebt een idee voor een activiteit tijdens het GlazenHuis. Je wilt zelf iets doen of weet iets leuks dat je wilt organiseren? Laat het ons weten via cooperatiedetoekomst@gmail.com of via Facebook Coöperatie De Toekomst.

Kortom, we gaan voor het zwembad De Hoge Vier geld inzamelen tijdens Het Winsumer Glazenhuis. Winsumers, laat je horen!!! We hopen op ieders steun, we zien jullie eind december! En dan volgend seizoen met zijn allen broez’n in zwembad!

 

water-gh