28, 29 en 30 december


Boogplein Winsum

Scholen in actie!

De 9 WiekenDe Borgschool, De Tiggeldobbe en De Wierde willen broez’n met plezier in zwembad de Hoge Vier en komen in actie!

Als eersten hebben deze scholen zich aangemeld bij Coöperatie de Toekomst en het Winsumer Glazenhuis.

Natuurlijk hopen we dat ook de overige scholen in Winsum zullen volgen, het zwembad is per slot van rekening van ons allemaal!

Aanmelden kan via Coöperatie de Toekomst.

De Negen Wieken

negen-wieken

De Borgschool

borgschool

De Tiggeldobbe

tiggeldobbe-2

De Wierde

de-wierde